Skip to main content

 

Privacyverklaring

 

Santos Bikes Privacyverklaring
Bij Santos begrijpen we dat privacy erg belangrijk is. Daarom willen we je op deze pagina duidelijk maken welke persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe we die verzamelen en wat we daar mee doen.

Santos, gevestigd aan Schillingweg 41 2153 PL Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.santosbikes.com
Schillingweg 41
2153 PL Nieuw-Vennep
+31 (0) 252 426 123

Persoonsgegevens die wij verwerken
Santos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Titel, voornaam en achternaam
 • Adres, postcode, stad en land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@santosbikes.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Santos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Service & garantie van je gekochte fiets
 • Samenstellen van een fiets via onze customizer
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact via e-mail of WhatsApp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Santos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Verzenden van de nieuwsbrief: zolang je ingeschreven staat. Afmelden kan te allen tijde via de nieuwsbrief.
 • Samenstellen van een fiets via onze Customizer: 6 maanden, daarna worden alle persoonsgegevens gewist en is het niet meer mogelijk om een samengestelde fiets, ouder dan 6 maanden, op te vragen.
 • Service en garantie: zolang de fiets in jouw bezit is en je geen verzoek hebt gedaan om je persoonsgegevens te wissen of te vervangen. Je kunt ons op elk moment vragen je persoonsgegevens te wissen of te vervangen (bijvoorbeeld bij verkoop van je fiets).
 • Contact via e-mail of WhatsApp: E-mails bewaren tot een jaar na correspondentie, mocht het nodig zijn kunnen we de correspondentie langer bewaren.
  Als je via WhatsApp contact met ons opneemt, verwerkt WhatsApp je gegevens volgens hun privacybeleid. Raadpleeg daarvoor het privacy statement van WhatsApp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Santos verstrekt geen informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Santos gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Santos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. De data die we hiermee verzamelen is anoniem en delen wij niet met derden. Deze gegevens blijven bewaard, puur voor statistische doeleinden en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@santosbikes.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Santos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Santos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Santos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@santosbikes.com.

Wijziging van dit privacy statement
Wij hebben het recht om dit Privacy Statement zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dat kan nodig zijn als wij moeten voldoen aan nieuwe regelgeving of als onze werkwijze anders wordt.
De meest recente versie van ons Privacy Statement is altijd te raadplegen op onze website.

Contact
Schillingweg 41
2153 PL Nieuw-Vennep
Tel: +31 (0) 252 426 123
WhatsApp: +31 (0)252 823 291
info@santosbikes.com
www.santosbikes.com
 
      

               

Vind een dealer
Vind een dealer bij jou in de
buurt en test je favoriete fiets.
 
Stel je fiets samen
En bouw 'm op zoals jij dat wilt.
Eenvoudig.

Aanmelden Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van Santos nieuws.


Copyright © 1997 - Santos Bikes. Alle rechten voorbehouden.
Bij Santos streven we voortdurend naar optimalisering van onze fietsen. Afbeeldingen en specificaties op de website kunnen daarom afwijken van de huidige situatie.
Meer informatie hierover kun je via de Santos Dealer of direct via Santos verkrijgen. Actuele prijzen en specificaties vind je hier.
Santos maakt gebruik van cookies, lees hier de privacyverklaring.